Stichting

Doelstelling van de stichting Kermiserfgoed is het samenbrengen en stimuleren van de samenwerking tussen alle bij de kermiscultuur betrokken organisaties en personen, om zodoende de kermisgemeenschap(pen) te ondersteunen bij de borging van haar immaterieel erfgoed. Samen met vertegenwoordigers van de kermis uit andere Europese landen werken we aan de plaatsing van de kermis(cultuur) op de UNESCO Representatieve lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Ter ondersteuning en promotie tot behoud van de kermiscultuur als levend immaterieel erfgoed kan de stichting ook zelf (borgings)acties uitvoeren.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:​

  • Hans Janssen, voorzitter
  • Karel Loeff, secretaris
  • Nicole Vermolen, penningmeester

De Werkgroep Kermis Immaterieel Erfgoed bestaat voorts uit: Bernhard van Welzenes, Nora Booij, Fransina Sipkema, Jan Vermolen, Ineke Strouken, Jan Boots, Maurice Janvier.