Immaterieel Erfgoed

Er zijn tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze niet willen dat ze verdwijnen. Ze willen deze behouden voor volgende generaties.

Dan spreken wij van immaterieel erfgoed. Om door te kunnen geven moet immaterieel erfgoed met de tijd mee gaan. We spreken dan ook van levend erfgoed, erfgoed dat mensen koesteren en doorgeven.

13_Mini cars beleving
De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om gemeenschappen te helpen bij het doorgeven van hun erfgoed. Het wordt bijgehouden wordt door KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2017 is het Nederlandse molenaarsambacht ingeschreven op de UNESCO Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid  . Dit immaterieel erfgoed is het eerste immaterieel erfgoed dat namens Nederland op de UNESCO-lijst is geplaatst. In 2022 zijn de bloemencorso’s en de valkerij bijgeschreven. Onze stichting werkt er met andere landen aan ook de Kermiscultuur een plaats te geven op deze Lijst.